תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

תהלים בתקשורת » NFC

תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים

כתבת כתב Nfc עידן יוסף מתאריך 31/3/06

http://www.nfc.co.il/archive/001-D-97544-00.html?tag=13-43-03

' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה