תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

תפילה על קבר רחל אימנו - תפילה שאחרי

2 קריאות
תפילה שלפני פג קל קמב תפילה שאחרי

"אחינו כל בית ישראל הנתונים הנתונים בצרה ובשביה העומדים העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם ויוציאם מאפילה לאורה ומשיעבוד ומשיעבוד לגאולה השתא בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן" תפילת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר זצוק"ל יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו למען בריתך אשר כרת לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם מלפניך זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשינו והחזר להשתעשע בנו כימי קדם כי קשה פרידתך מעלינו כפרידת נפשנו מרוחנו, המו מעינו וכלתה נפשנו אל גאולת שכינתך מתחננים ובוכים לפניך ה' אב הרחמן על גלות השכינה הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והעריבה על נפשנו , רוחנו ונשמתנו וייעול מלכנו בהיכלא. אמן כן יהי רצון.
' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה