תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

להצלת היהודים מכלא הגויים - תפילה שאחרי

4 קריאות
תפילה שלפני נו תפילה שאחרי

יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים שתתמלא ברחמים ובחסדים על פלוני בן פלונית וכו ותבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ורעות ותקרע רוע גזר דינם לטובה וימצאו חן ושכל טוב לפניך ותתן חינם בעיני כל אדם. אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים מאוצר מתנת חינם תחוננו ותעננו ותעשה ברחמיך הרבים שלא יחושו צער וכאב ותשגיח עליהם ברחמיך הרבים ותמתיק הדין מעליהם, וכשם שריחמת על יוסף הצדיק והוצאת אותו מבית האסורים, כך תוציא אותם מבית האסורים. מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו חננו ועננו, ושמע תפילתנו כי מלך חנון ורחום אתה:
' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה